In gesprek met: Mirjam Lammers

In de maandelijks terugkerende rubriek ‘In gesprek met’ gaan wij in gesprek met één van onze supporters. Voor deze editie hadden wij telefonisch contact met Mirjam Lammers, projectadviseur bij het Oranje Fonds, die tijd voor ons vrij maakte om wat meer over haar werkzaamheden en het belang van maatschappelijke initiatieven te vertellen. Maak kennis!

Vertel eens Mirjam, hoe ben jij bij het Oranje Fonds terechtgekomen?
“Door te reageren op een vacature die ik in de Volkskrant had gezien! Dat is inmiddels alweer 16 jaar geleden. Vanaf mijn eerste werkdag ben ik aan de slag gegaan met het oprichten en coördineren van allerlei programma’s. Voorafgaand aan mijn indiensttreding bij het Oranje Fonds, heb ik voor verschillende organisaties gewerkt die het doel hadden de multiculturele samenleving te bevorderen. Van huis uit ben ik Arabist. Zo heb ik ook bij een organisatie gewerkt die het debat over actief burgerschap onder moslims stimuleerde en ervoor zorgde dat moslims goed vertegenwoordigd werden in de media e.d. En ik heb geholpen bij de oprichting van het Contactorgaan Moslims & Overheid; het formele contactorgaan tussen de islamitische gemeenschap en verschillende overheidsinstellingen.”

En hoe ziet een werkdag van Mirjam Lammers eruit?
“Mijn werk bij het Oranje Fonds is altijd interessant. Dagelijks behandel ik samen met mijn collega’s allerlei aanvragen die binnenkomen. Door de grote variëteit blijft dat altijd boeiend. Ik heb een heel actueel beeld van wat er in de samenleving speelt en wat voor initiatieven er worden gestart om de samenleving mooier te maken. Aan mijn collega’s en mij de taak om te bedenken hoe wij daaraan kunnen bijdragen. Het geeft mij veel voldoening om daarmee bezig te zijn.

Daarnaast ontwikkelen wij zogeheten ‘stimuleringsprogramma’s’ met betrekking tot maatschappelijke thema’s waarvan wij vinden dat ze meer aandacht verdienen. Eén van die programma’s is bijvoorbeeld ‘Meer kansen voor jongeren’ – waar Stichting Twisted actief aan meedoet. Het doel van dat programma is om jonge mensen die uit het onderwijs dreigen te vallen, of zijn gevallen, hun weg terug te laten vinden.”

Wat is er zo uniek aan het Oranje Fonds?
“Het Oranje Fonds staat middenin de samenleving en kan heel snel handelen als er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Neem bijvoorbeeld de coronacrisis, waarvoor wij razendsnel een hulpfonds hebben opgezet waarmee allerlei ‘kleine’ initiatieven – zoals voedselhulp en eenzaamheidsbestrijding – gesteund kunnen worden. Dat zijn mooie dingen die je als fonds kunt doen. Wij hoeven niet eindeloos te vergaderen om een beslissing te maken, wij helpen zulke initiatieven binnen no-time van de grond.”

En wat is jullie relatie met Stichting Twisted?
“Naar mijn mening is Stichting Twisted een hele bijzondere, energieke en enthousiaste groep met veel bevlogenheid om dingen mogelijk te maken. Zelfs wanneer de omstandigheden even niet ideaal zijn. En ik ben blij dat wij op die momenten kunnen helpen. Dat is wat wij doen: op allerlei manieren ondersteuning bieden om maatschappelijke projecten zo goed mogelijk te laten slagen. Het Oranje Fonds organiseert bijvoorbeeld trainingen, cursussen, workshops en kennisdagen. Ook brengen wij projectleiders in contact met een coach met wie ze in vertrouwen alle lastige kwesties kunnen bespreken. Wij denken actief mee en doen suggesties waarmee problemen opgelost kunnen worden.”

Wat is volgens jou het belang van een Stichting Twisted?
“Ik ben bang dat jonge mensen de rekening moeten betalen voor allerlei zaken die mis dreigen te gaan in de samenleving. Om die reden vind ik het heel belangrijk dat er de komende jaren initiatieven zijn die de focus op jonge mensen vasthouden. Problemen in het onderwijs, op de woningmarkt, de schulden die worden opgebouwd, het nieuwe pensioenstelsel – en de problemen die jongeren überhaupt ondervinden bij het vinden van een stevige positie op de arbeidsmarkt – ik denk dat er veel meer kansen voor jongeren gecreëerd moeten worden. Daarom is het juist zo belangrijk dat er initiatieven als Stichting Twisted bestaan.”

(Tekst: Arjan Stokkers, beeld: Oranje Fonds)