BESTUURSLEDEN GEZOCHT

VERLEDEN HEB JE TOEKOMST MAAK JE

Vacature: Stichting Twisted in Almere zoekt 2 nieuwe bestuursleden.

Waar staan we voor?

Stichting Twisted is in Almere een icoon op het gebied van jongeren, talent ontwikkeling en opleiden. Gestart vanuit de gedachte dat we weten wat jongeren beweegt en hoe we ze in beweging kunnen krijgen is het programma FULL ontwikkeld. Inmiddels is FULL een bewezen systematiek die ervoor zorgt dat jongeren, die buiten de maatschappij dreigen te vallen, begeleiding en inspiratie krijgen waardoor ze hun toekomst weer zelf in de hand nemen. FULL is groot geworden door de handreiking van het Oranje Fonds die ons de mogelijkheid heeft gegeven om 75 jongeren op te nemen in 3 jaar tijd. Inmiddels hebben we het vervolgprogramma DE BELOFTE toegevoegd aan FULL. DE BELOFTE richt zich op het behalen van een (horeca) diploma en daarmee meer kans op een betaalde baan. Dit verhoogt de zelfredzaamheid van jongeren in onze maatschappij.

Wat is onze ambitie?

Het opleiden, leren en werken komen samen in ‘Finish Your Breakfast’, de hiphop lunchroom die we begin 2020 hebben geopend in het centrum van Almere.’Finish Your Breakfast’ is opgezet met als doel voldoende winst te maken om die vervolgens 100% te investeren in kansen voor jongeren. En daarmee stopt onze ambitie niet, want we willen doorgroeien naar meerdere locaties en uitbreiden naar andere branches om qua opleiding en baanzekerheid verder te ontwikkelen. Onze droom is om in de komende jaren als Social Enterprise door te groeien.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur houdt toezicht op de organisatie(s) die onder Stichting Twisted vallen en treedt op als werkgever voor de directeur. Daarnaast fungeert het bestuur als klankbord voor de directeur, geeft adviezen op basis van deskundigheid en inzichten en keurt de belangrijkste besluiten goed. Het bestuur is daarbij niet alleen volgend, maar handelt proactief, met respect voor de verantwoordelijkheid van de directeur. Het bestuur balanceert tussen afstand en betrokkenheid ten aanzien van de organisatie(s). De voorzitter en leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn ten hoogste éénmaal herbenoembaar (voor eenzelfde periode van vier jaar). 

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een bestuurslid voor de portefeuille ‘Financiën’ en een bestuurslid voor de portefeuille ‘Marketing & Branding’. Voor beide portefeuilles geldt dat inhoudelijke kennis op die specifieke terreinen moet blijken uit relevante achtergrond (master-diploma) en werkervaring (bijv. directeur of manager Financiën of Communicatie/Branding). Verder is affiniteit met onderwijs en/of horeca een pré. Bij voorkeur beschikt het bestuurslid met de portefeuille ‘Marketing & Branding’ over een netwerk binnen Almere e.o. met het oog op bijv. sponsoring en lobby-work. Verder is het fijn als je samenwerkingsgericht bent en bereid bent om je met passie in te zetten voor Stichting Twisted.

Vergoeding

Het bestuur vergadert maximaal 6 x per jaar. Per bijgewoonde vergadering wordt een

vrijwilligersvergoeding van € 200,– (onbelast) verstrekt. Reiskosten worden vergoed tegen € 0,19 per kilometer.

Interesse?

Heb je interesse dan ontvangen wij graag jouw cv en een korte motivatie vóór 15 september 2020. Je kunt deze mailen naar info@stichtingtwisted.nl onder vermelding van ‘reactie oproep bestuursleden’.

Wil je nadere informatie? Dan kun je contact opnemen met de voorzitter van het bestuur,  Karin Manuel, op nummer 06-51-608358.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *